Maria Jesús Àlvarez

Department: Departament de Matematiques i Informàtica
Research Center: Universitat de les Illes Balears
City: Palma de Mallorca
Country: SPAIN
Start date: 2023-03-29
End date: 2023-03-31
Host University: Universitat Autònoma de Barcelona
Host Researcher: Armengol Gasull
Project: Estudio de los sistemas dinàmicos continuos y discretos con énfasis en sus bifurcaciones, órbitas periòdicas e integrabilidad. (PID2019-104658GB-I00)

Qualitative theory of differential equations.