Sponsors

Ministerio de Ciencia e Innovación
(MTM2011-14618-E)


Generalitat de Catalunya
(ARCS2012 100285)
Grup de Sistemes Dinàmics de la UAB
UAB Universitat Autònoma de Barcelona
  Universitat de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
Publicacions Matemàtiques (UAB)
Centre de Recerca Matemàtica
Institut de Matemàtiques de la UB
Societat Catalana de Matemàtiques
Real Sociedad Matemàtica Española
Sociedad Española de Matemàtica Aplicada