Aproximació al problema Centre-Focus mitjançant Pseudo-Formes Normals. [ Back ]

Date:
11.12.00   
Times:
16:00
Place:
Centre de Recerca Matemàtica
Speaker:
Tomás Lázaro
University:
Universitat Politècnica de Catalunya

Abstract