Teoria de la integrabilitat de Darboux i l'invers de factor integrant (II) [ Back ]

Date:
13.11.00   
Times:
16:00
Place:
Centre de Recerca Matemàtica
Speaker:
Jaume Llibre
University:
UAB

Abstract

Veurem que sempre que un sistema diferencial polinomial al pla té una integral primera Darbouxiana, té un invers de factor integrant racional. Caracteritzarem quan l´invers de factor integrant és polinomial per integrals racionals, i donarem algunes aplicacions d´aquests resultats.