Una caracterització dels centres isocrons en termes de simetries [ Back ]

Date:
09.10.00   
Times:
16:00
Place:
Centre de Recerca Matemàtica
Speaker:
Armengol Gasull
University:
UAB