Bifurcació de Hopf Hamiltoniana: resultats analítics i numèrics [ Back ]

Date:
28.02.00   
Times:
16:00
Place:
Centre de Recerca Matemàtica
Speaker:
Mercè Ollé
University:
Universitat Politècnica de Catalunya