Eines analitiques pel càlcul dels coeficients de la funció temps de Dulac [ Back ]

Date:
14.01.19   
Times:
15:30
Place:
UAB - Dept. Matemàtiques (C1/-128)
Speaker:
Jordi Villadelprat
University:
Universitat Rovira i Virgili

Resum

En aquesta xerrada explicaré alguns resultats d’un treball (encara inacabat) que estem duent a terme el David Marín i jo sobre el càlcul dels coeficients del desenvolupament asimptòtic de la funció temps de Dulac. Sense entrar massa en detalls sobre el problema general que estem abordant, vull centrar-me en dos aspectes concrets. En primer lloc, en el càlcul de l’expressió general d’aquests coeficients, on usem una mena de generalització de la transformada de Mellin. En segon lloc, en l’obtenció d’aquests coeficients pels sistemes Loud, on usem resultats de prolongació analítica de la funció hipergeomètrica. La intenció és que aquesta sigui una xerrada de pissarra, entrant (si hi ha temps) en els detalls de les proves.