Parallelization of the Lyapunov constants and cyclicity for centers of planar polynomial vector fields III [ Back ]

Date:
20.06.16   
Times:
15:30
Place:
UAB - Dept. Matemàtiques (C1/-128)
Speaker:
Joan Torregrosa
University:
Universitat Autònoma de Barcelona

Abstract:

Aquesta tercera sessió tindrá dues parts. En la primera veurem com es poden obtenir, paral.lelitzant el càlcul dels termes d'ordre 2 i superior, les constants de Liapunov a prop d'un centre. Com aplicació estudiarem cotes inferiors de la ciclicitat d'alguns centres. En la segona voldria discutir com aprofitar aquestes expressions ja que, pel alguns centres, encara no tinc clar com obtenir una cota inferior efectiva de la seva ciclicitat.