Aplicacions a missions a asteroides [ Back ]

Date:
30.09.13   
Times:
15:30 to 16:30
Place:
UAB - Dept. Matemàtiques (C1/-128)
Speaker:
Josep Maria Mondelo
University:
Universitat Autònoma de Barcelona

Abstract:

El setembre de 2007 va ser llançada la missió Dawn per la NASA, amb destinació els asteroides Vesta i Ceres. Es tracta de la primera missió que ha d'orbitar dos cossos celestes diferents, tots dos situats al cinturó d'asteroides. Pot fer això gràcies a l'elevat impuls específic del seu motor de propulsió iònica. Aquest tipus de motor exerceix una força molt petita però que es pot mantenir durant molt de temps (més d'un mes). Llevat d'uns jets de control d'orientació, la propulsió iònica constitueix l'únic mitjà de propulsió de Dawn. El fet de desconèixer amb precisió el camp gravitatori al voltant de Vesta i la incapacitat de Dawn de fer grans maniobres (en no disposar d'un motor potent de propulsió química) va produir una certa inquietud dins l'equip de disseny de missió envers de travessar la ressonància 1:1 en l'aproximació a Vesta, que va tenir lloc (amb èxit) l'estiu de 2011.

Aquesta ha estat la motivació de la feina d'aquesta xerrada, que va començar el setembre de 2009. Consisteix en el càlcul numèric de famílies d'òrbites periòdiques originades als dos punts fixos al voltant de Vesta en coordenades rotatòries (Vesta-estacionaris) que son de tipus centre x centre x sella, així com de les seves varietats invariants. L'estudi es completa amb el càlcul de la varietat centre-estable-inestable (forma normal parcial) d'aquests punts fixos.
Tots els càlculs han estat efectuats amb una expansió del camp gravitatori de Vesta en harmònics esfèrics fins a ordre i grau 8.

La feina d'aquesta xerrada és conjunta amb Stephen B. Broschart (NASA-JPL), Àlex Haro (Univ. de Barcelona) i Benjamin F. Villac (Univ. of California, Irvine).