Generalizaciones de la Teoría de Integrabilidad de Darboux para Campos de Vectores Polinomiales [ Back ]

Date:
22.07.13   
Times:
12:00
Place:
UAB (Sala de Graus I)
Address:
Facultat de Ciències de la UAB
Speaker:
Yudy Marcela Bolaños Rivera
University:
Universitat Autònoma de Barcelona

Defensa de tesi doctoral

Elaborada per la Yudy Marcela Bolaños Rivera (Universitat Autònoma de Barcelona)

 

Directors: Jaume Llibre Saló (UAB) i Claudia Valls (Instituto Superior Técnico – Lisboa)