Centres no universals en l'equació d'Abel trigonomètrica [ Back ]

Date:
10.06.13   
Times:
12:00
Place:
UAB - Dept. Matemàtiques (C3B/158)
Speaker:
Xavier Santallusia
University:
Universitat de Lleida
Defensa de treball de fi de màster.