Theses:

 • Bifurcation and symbolic dynamics for bimodal degree one circle maps: the Arnold's tongues and the Devil's stair case

  Author: Falcó, Antonio

  Advisor: Alsedà, Lluís

  Date: 04-05-1995

 • The Complex Standard Family

  Author: Fagella, Núria

  Advisor: Devaney, Robert L.

  Date: 18-01-1995

 • Òrbites periòdiques al pla per a camps vectorials polinomials i polinomials a trossos

  Author: Prohens, Rafel

  Advisor: Gasull, Armengol

  Date: 04-10-1994

 • Conjuntos minimales de períodos para aplicaciones continuas de grafos via homologia

  Author: Sa, Ana

  Advisor: Llibre, Jaume

  Date: 04-05-1994

 • Periodic orbits and entropy for maps of the n-star

  Author: Moreno, José M.

  Advisor: Alsedà, Lluís

  Date: 04-05-1992

 • Òrbites periòdiques en problemes de n-cossos

  Author: Soler, Jaume

  Advisor: Llibre, Jaume

  Date: 03-05-1991

 • Symbolic dynamics for degree one circle maps

  Author: Mañosas, Francesc

  Advisor: Alsedà, Lluís

  Date: 04-05-1990

 • Sistemes diferencials quadràtics

  Author: Artés, Joan Carles

  Advisor: Llibre, Jaume

  Date: 04-04-1990

 • Separatrix surfaces of Hamiltonian Systems with 2 degrees of freedom

  Author: Nunes, Ana

  Advisor: Llibre, Jaume

  Date: 04-05-1989

 • El paper del pensament crític en l'aprenentatge del càlcul aritmètic

  Author: Lamarca, Josep

  Advisor: Llibre, Jaume

  Date: 04-05-1989

 • Indices of polynomial vector fields with applications

  Author: Cima, Anna

  Advisor: Llibre, Jaume

  Date: 04-11-1987

 • Estructura periòdica i entropía topològica de les aplicacions bimodals

  Author: Mumbrú, Pere

  Advisor: Llibre, Jaume

  Date: 27-10-1987

 • Estudi qualitatiu d'alguns problemes restringits de 3 ó 4 cossos

  Author: Piñol, Conchita

  Advisor: Llibre, Jaume

  Date: 04-05-1987

 • Contribució a l'estudi dels sistemes polinomials amb part no lineal homogènia i als sistemes cúbics cordals

  Author: Carbonell, Marc

  Advisor: Llibre, Jaume

  Date: 04-05-1987

 • Estudi qualitatiu d'alguns camps vectorials al pla

  Author: Coll, Bartomeu

  Advisor: Llibre, Jaume

  Date: 04-05-1987

 • Estudi qualitatiu d'algunes classes d'equacions diferencials al pla

  Author: Gasull, Armengol

  Advisor: Llibre, Jaume

  Date: 04-04-1986

 • Análisis cualitativo del problema anisotrópico de Kepler

  Author: Casasayas, Josefina

  Advisor: Llibre, Jaume

  Date: 04-05-1984

 • Órbitas periódicas y entropía topológica de las aplicaciones contínuas del intervalo y de la circunferencia

  Author: Alsedà, Lluís

  Advisor: Llibre, Jaume

  Date: 04-05-1984

 • Estudio cualitativo del flujo en el problema plano isósceles de 3 cuerpos

  Author: Martínez, Regina

  Advisor: Llibre, Jaume

  Date: 04-05-1983

 • Evoluciones finales y movimientos quasi-aleatorios en el problema restringido de tres cuerpos

  Author: Llibre, Jaume

  Advisor: Simó, Carles

  Date: 04-05-1979

Results 51 - 70 of 70
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>